Festival

Room mates by Anna-Stiina Korhonen

Yö ry ordnar på Yö Galleria i mars och april en två månader lång Yö Fest som också blir en årlig tradition om våren i Helsingfors. Yö Fest uppvisar stadsbor och kultursfären en ny konstnärförening, dess medlemmar och potential. Festivalens program består av dess konstnärsmedlemmars verk, produktioner och evenemangskoncept. Under festivalen finns det fyra olika utställningar och många olika evenemang. Utställningarna och en stor del av evenemangen är gratis. 

Som del av Yö Fest påbörjas också Yö ry:s multikonstnärliga innehållsspecialiserade förlagsverksamhet då man i april ger ut det första numret av Yö Tidningen ”Yö Lehti”.

Evenemanget stöds av Helsingfors stad.