Työpaja: Ruumiin kirjoitus ja kirjoittamisen materiaalisuus

Aikataulu

La 10.6.2023 12:00 - 14:00

Yö Lehti vol.5 :n liittyvä työpaja la 10.6.

Ruumiin kirjoitus ja kirjoittamisen materiaalisuus  -työpajan ohjaa Lotta Suomi

Ruumiin kirjoitus ja kirjoittamisen materiaalisuus -työpajassa harjoitamme kirjoittamista ruumiilla, ruumiista ja ruumiiksi. Työpaja pyrkii rakentamaan luovuutta ja henkilökohtaisuutta kunnioittavaa tilaa yksinkertaisilla ja helposti lähestyttävillä harjoitteilla. Harjoitteilla pyrimme havainnoimaan ruumiin ja kirjoittamisen kytkeytyneisyyttä. Työpaja on lyhyt kokeilu ja laboratoriomainen tila, jossa tarjotaan ehdotuksia, ja osallistuja voi itse päättää, kuinka osallistua harjoitteisiin.

Työpajaa motivoivat seuraavanlaiset kysymykset: Millaisia avauksia kirjoittaminen voi ruumiissa herättää ja millaisiin sanoihin ruumis voi kutsua? Miltä ruumiin ja kirjoittamisen yhteissointi voi kuulostaa ja tuntua? Voisiko ruumiin ja kielen, materian ja sanojen, dikotomisuutta purkaa ja nähdä ne yhdenvertaisina toisiinsa väistämättä sulautuneina ulottuvuuksina? Voisiko ruumiiseen ja kieleen liitettyä hierarkista ymmärrystä purkaa? Työpaja heittää myös pohdittavaksi kysymyksen: Millaista tiedollista ja poliittista ulottuvuutta tällaisen praktiikan harjoittamisella voisi olla? Vaiko ollenkaan?

Työpajan ohjaajana toimii tanssitaiteilija Lotta Suomi. Suomi työskentelee laaja-alaisesti ruumiintaiteen parissa ja toimii myös kirjoittajana. Tällä hetkellä Suomi työskentelee koreografi Heli Keskikallion teoksessa Seireenien laulu, ja viimeistelee Keskikallion kanssa työstämäänsä kirjoitelmaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisemaan kirjaan Tanssityö, luokka ja ruumis.

 

Yö Lehti vol.5 -Workshopin teemana ”Kehollisuus”
Seuraava paja on heinäkuussa…tervetuloa! Siihen tulossa erikseen OpenCall!