Yhdistys

Yön ytimessä on sen jäsenistön halu toimia. Yö ry ei ole yksinomaan etujärjestö tai taiteilijavetoinen galleria vaan toimintavalmiiden ja innostuneiden eri alojen ammattilaisten yhteenliittymä. Yö on liike ja yhteisö, jonka suuri jäsenmäärä mahdollistaa kunnianhimoistenkin aloitteiden toteuttamisen.

Yhteisöllisyyden, kestävän kehityksen ja monikulttuurisuuden arvot ovat keskeisellä sijalla Yö ry:ssä ja niiden edistäminen on luonteva osa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kaikessa toiminnassa painottuu avoimuus, yhdessä tekeminen, vertaistuki ja moniulotteinen dialogisuus – vuoropuhelu taiteen eri muotojen ja alojen kuin myös taiteilijan, yleisön ja yhteiskunnan välillä. Taiteilijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ammatinharjoittajina pyritään vahvistamaan vertaisoppimisen, -tuen ja -arvioinnin kautta.

Yö ry:n hallitus vuonna 2023: Kalle Ahonen (puheenjohtaja),  Mira Mink (varapuheenjohtaja), Anna Olkinuora (sihteeri), Henriikka Pöllänen (rahastonhoitaja), Harri Ahvenainen, Joonas Eränen, Anu Miettinen, Mia Mäkelä ja Tanja Nyo.

Bodycount by Harri Piispanen photo by Mika Vehkala

Bodycount by Harri Piispanen photo by Mika Vehkala