Föreningen

Yö ry är ingen förmånsorganisation eller enbart ett konstnärsledt galleri, utan en sammanslutning av aktiva och entusiastiska yrkesmän från olika områden. Yö är en rörelse och en gemenskap vars stora antal medlemmar möjliggör att även ambitiösa initiativ kan genomföras. Kärnan av Konstnärsföreningen Yö är medlemmarnas vilja att agera.

Värderingarna gemenskap, hållbar utveckling och mångkultur är centrala för Yöry och att främja dem är en naturlig del av föreningens verksamhet. All föreningens verksamhet betonar öppenhet, samverkan, kamratstöd och multidimensionell dialog – dialog mellan olika konstformer och konstfält samt mellan konstnären, allmänheten och samhället. Syftet är att stärka det ömsesidiga samspelet mellan konstnärer som utövare genom kamratlärande, stöd och utvärdering.

 

Yö ry:s styrelse 2024: Kalle Ahonen (styrelseordförande),  Laura Kopio (viceordförande), Krista Blomqvist (sekreterare), Henriikka Pöllänen (skattmästare), Johannes Länsiö, Anne Kaski-Kløve, Anu Miettinen, Tanja Nyo, Seppo Renvall.

 

Bodycount by Harri Piispanen photo by Mika Vehkala

Bodycount by Harri Piispanen photo by Mika Vehkala